Văn hóa tip khác biệt ở Mỹ

Discussion in 'Tin tức Du Lịch' started by Nguyễn Thành Trung, Jun 21, 2015.

  1. Nguyễn Thành Trung Active Member

    Ngoài hướng dẫn viên, bồi bàn, bạn cũng nên chuẩn bị sẵn 1-2 USD cho người trực cửa hay dành 5-20 USD tới lễ tân khi du lịch xứ cờ hoa.


    [IMG]

Share This Page